DISCLAIMER

Puur Petri verleent u hierbij toegang tot www.puur-petri.nl en nodigt u tot inschrijving.

Puur Petri behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Puur Petri spant zich in om de inhoud van www.puur-petri.nl zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.

De op www.puur-petri.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op www.puur-petri.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Puur Petri. Voor op www.puur-petri.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Puur Petri nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Puur Petri en de licentiegevers.

Kopiƫren, publiceren, openbaar maken of delen met derden van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Puur Petri, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.