PRIVACY BELEID

Puur Petri is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in deze website. Puur Petri ziet het dan ook als verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat Puur Petri u weten welke gegevens worden verzameld als u de website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Puur Petri. U dient zich ervan bewust te zijn dat Puur Petri niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Puur Petri respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van Puur Petri wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van Puur Petri. Persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Wanneer u een bericht naar Puur Petri verzendt, is het mogelijk dat dit tijdelijk bewaard wordt. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Puur Petri bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland.

Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van u in persoon in verband met de verwerking van uw gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen.

Door deze nieuwe wet is het belangrijk dat u weet wat er wordt vastgelegd. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het AVG beleid te accepteren. Bij het invullen van het contactformulier of het inschrijfformulier geeft u aan het privacy beleid te accepteren, met de richtlijnen volgens de AVG.

DOELEINDEN

Puur Petri verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij Puur Petri van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld.

VERANDERINGEN

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS

Puur Petri biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Puur Petri is verstrekt. Bezoekers hebben het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit de bestanden van Puur Petri wilt laten halen, kunt u contact met Puur Petri opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde server van Puur Petri. De cookies worden uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

VRAGEN

Puur Petri controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:

Petri van Dinther
Puur Petri Voedingscoach
Den Oven 32
5386 EW Geffen

Telefoonnummer: 06-10731162
E-mailadres: info@puur-petri.nl